Parel van de dag

Reactie op artikel over werkgerelateerde surveillance onder het mom van verbetering van werknemerssituatie.